สายพานลําเลียงในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตสูง โดยการจัดระบบลําเลียง วัสดุที่เหมาะสมสําหรับงาน ระบบสายพานลําเลียงในอุตสาหกรรมต่างๆ

MHT ผู้นำการผลิต ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบสายพานลำเลียงที่มีคุณภาพระดับสากล มาตรฐาน ISO 9001:2015
MHT has designed, supplied and installed equipment for such projects as :
- Overhead chain conveyors for TV manufacture.
- Spray painting and baking lines for steel furniture
- Pallet free flow conveyors for assembly lines.
- Dry powder sand and cement batching plant.
- Steel foundry electric arc furnace raw material feed system
- Packing and stores delivery lines.
- Conveyors and hoppers for water screening plant.
- Furniture factory feeder conveyors
- General conveyor belts rubber and PVC, screw conveyors, bucket elevators etc.
- Smart warehouse
- Sushi Conveyor Belt

 

Visitors: 59,678