บริการให้คำปรึกษา ออกเเบบสร้าง ระบบลำเลียง  สำหรับสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสาร  ในท่าอากาศยาน  สายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม  ลำเลียงหีบห่อและบรรจุภัณฑ์  ระบบโซ่เพื่อลำเลียง  และการลำเลียงสินค้าทุกชนิดทั้งระบบ

M.H. Technology Ltd. is the leading manufacturer and supplier of material handling and airport baggage handling systems in Thailand and internationally since 1991. 

We have been designing, supplying, assembling, and installing conveyor belts system for the Civil Aviation Authority of Thailand and other international airports.

We have received the award of contracts from the Airports Authority of India, Bandaranaike International Airport in Sri Lanka, Sana’a International Airport, Republic of Yemen.

We also provide various types of material handling solutions and systems. 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 36,668